1e gr. SO

Wetenschapsshow HoeZitDat?!

Test de wetenschapskennis van je leerlingen!
Deel je leerlingen op in ploegen en laat de wetenschapsstrijd losbarsten: in deze verrassende wetenschapsshow mogen je leerlingen assisteren bij proeven en de uitkomst ervan voorspellen tijdens een spannende quiz over wetenschap en techniek. Elektronische stembakjes in de aanslag en vingers op de knoppen … dat de besten mogen winnen!
EXP Stikstofwolk 15

Boek nu deze interactieve show

Tijdens de wetenschapsshow van Technopolis raden je leerlingen zelf de afloop van de verschillende experimenten. De Technopolis-edutainers schakelen de hulp van je leerlingen in bij een heleboel proefjes. Achteraf komt de wetenschappelijke uitleg, op een duidelijke manier gebracht.

Geen enkele leerling komt hier buiten zonder iets geleerd te hebben over wetenschap en technologie! De proeven en uitleg zijn afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen en sluiten aan bij het behalen van de eindtermen.

Praktisch

€ 3 per leerling
1e graad SO
145 leerlingen
Bij deze show hoort het educatief pakket 'HoeZitDat?!'.
Kegel (het auditorium)

Speciaal voor het 3e tot het 6e leerjaar

In het schooljaar 2021 – 2022 staat voor leerlingen van het 3e tot het 6e leerjaar de quizshow Maar natuurlijk op het programma. Vanaf september 2022 kunnen zij terug aan de show HoeZitDat?! deelnemen. De show kan plaatsvinden op een maandag (afwisselend lager en secundair), dinsdag (secundair), donderdag (lager) of vrijdag (lager).

Natuurshow