Ontvang onze doe- en denkkaarten in je mailbox

Klaar om naar Insectopia te trekken? Vergeet dan je doe-en denkkaarten niet. Laat snel je gegevens achter en we bezorgen je de doe- en denkkaarten gratis en voor niets via mail.
20210903 Insectopia 3

Met de doe- en denkkaarten vink je ook deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen af

Wetenschappen en techniek

1. Natuur

1.2. De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur.

1.3. De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.

1.5. De kleuters kunnen in verband met voortplanting van mensen en dieren, illustreren dat een levend wezen steeds voortkomt uit een ander levend wezen van dezelfde soort.

1.6. De kleuters kunnen illustreren dat de geboorte van mens en dier wordt voorafgegaan door een periode van gedragen worden door de moeder of door de ontwikkeling in een ei.

1.13. De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.

Wiskundige initiatie

1. Wiskundige initiatie-getallen

1.2. De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

2. Wiskundige initiatie-meten

2.1. De kleuters kunnen handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap vergelijken.

2.2. De kleuters kunnen dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van één of twee gemeenschappelijke kenmerken.

Wetenschappen en techniek

1. Natuur

1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.

1.3. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

1.26.° De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Wiskunde

1. Wiskunde — Getallen

1.3 De leerlingen kennen de betekenis van: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, veelvoud, deler, gemeenschappelijke deler, grootste gemeenschappelijke deler, kleinste gemeenschappelijk veelvoud, procent, som, verschil, product, quotiënt en rest. Zij kunnen correcte voorbeelden geven en kunnen verwoorden in welke situatie ze dit handig kunnen gebruiken.