Lichtgevende tonic

Geef dit kleurloze drankje een mysterieuze, blauwe gloed …
Kinine in tonic

Wat heb je nodig?

  • UV-lamp
  • tonic
  • Extra’s: bakje voor ijsblokjes , mentos, olie, bruistablet …
Kinine in tonic2

Aan de slag!

Stap 1: Bekijk de tonic onder de UV-lamp.

Stap 2: Pimp andere proefjes met tonic. Maak bijvoorbeeld een lavalamp met tonic, olie en een bruistablet. Of maak een mentosfontein met tonic. Je kan ook ijsblokjes maken die licht geven.

Wat gebeurt er?

Tonic geeft een blauwig licht onder een UV-lamp.

Hoe zit dat?

De bittere smaak van tonic komt van het stofje kinine. Over de malaria-dodende eigenschappen van kinine kan je in deze blogpost lezen. Een andere eigenschap van kinine is dat het oplicht onder UV-licht. UV-licht heeft een kortere golflengte dan zichtbaar licht en bevat daardoor meer energie. Kininemoleculen absorberen het UV-licht en zenden in ruil daarvoor licht uit van een langere golflengte. De kinine-moleculen in de tonic worden geëxciteerd’, dat betekent dat er elektronen verspringen naar een hoger energieniveau. Wanneer die elektronen dan spontaan terugvallen naar hun normale energieniveau, zenden ze blauw licht uit. Dat gebeurt trouwens ook bij gewoon licht, alleen gaat het blauwe toniclicht dan verloren in de zee van gewoon’ licht.

Wetenschap en techniek:
1.1 De kleuters kunnen verschillen onderscheiden in geluid, geur, kleur, smaak en voelen.
Wetenschap en techniek:
1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
1.14 De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen.
Wiskunde, exacte wetenschappen en technologie:
A-stroom 6.27: De leerlingen leggen de effecten van verschillende soorten straling uit in authentieke contexten.
A-stroom 6.49 / B-stroom 6.32: De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
Chemie:
(ASO) C1: Eigenschappen en actuele toepassingen van stoffen waaronder kunststoffen verklaren aan de hand van de moleculaire structuur van die stoffen.