Cookiepolicy

Technopolis parking

1. Cookie policy

Deze cookie policy regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van je gebruik van onze website en de bijhorende diensten. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Technopolis NV, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Technologielaan, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer0461.430.087.

2. Wat zijn cookies en welke gebruiken we?

3. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren wijzigen?

Je kan gemakkelijk en op elk ogenblik je cookievoorkeuren wijzigen, of ervoor kiezen om je cookievoorkeuren volledig in te trekken. Dit kan door onderstaande links.

Pas je voorkeuren aan

Trek je toestemming in

Je kan er ook voor kiezen om vanuit je browser de reeds geplaatste cookies te verwijderen. Via volgende links vind je hier informatie over per specifieke browser:

4. Met wie delen wij jouw gegevens?

 1. Wij verzenden jouw persoonsgegevens op een anonieme manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om jou de website en/​of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/​of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.


5. Waar verwerken wij gegevens?

 1. Wij verzenden jouw persoonsgegevens op een anonieme manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om jou de website en/​of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/​of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

6. Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

 2. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website en/​of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

  7. Heb je een klacht of een vraag?

  Als je een klacht of een vraag hebt over ons gebruik van cookies en de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen via info@​technopolis.​be. Als je hiermee niet verder geholpen bent, wijzen we je erop dat je een klacht kan indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kan je surfen naar https://​www​.gegevensbeschermingsautoriteit​.be.